Start

Gerard Cappers. Actief op internet sinds 1994. Met een 14k4 inbelmodem en  toegang tot het wereldwijde web via de Digitale Stad (dds – bestaat nog steeds…). Via steeds snellere modems en steeds meer mogelijkheden ook langzaam vertrouwd geraakt met de keerzijde van de digitale revolutie en het belang van informatiebeveiliging. Meer over mij is te vinden op LinkedIn.

Het is nauwelijks voor te stellen dat we nog maar 20 jaar geleden alle kennis uit boeken haalden: Google is opgericht in 1998. We spraken vrienden op het werk of in de kroeg: Facebook startte in 2004 en LinkedIn in 2003. Nieuws lazen in een krant of hoorden op de radio of TV:  Twitter is van 2006 en WhatsApp van 2009 .We keken naar TV: Youtube is opgericht in 2005. En wie weet nog wat Usenet, een Bulletin Board, ICQ,  Hyves, Yahoo en Myspace ook al weer waren? De wereld is fundamenteel veranderd – en dat vraagt ook andere aandacht voor privacy en gegevensbescherming….

Eenvoud is het kenmerk van het ware…..