Arrakeen

Het is nauwelijks voor te stellen dat we nog maar 20 jaar geleden alle kennis uit boeken haalden: Google is opgericht in 1998. We spraken vrienden op het werk of in de kroeg: Facebook startte in 2004 en LinkedIn in 2003. Nieuws lazen in een krant of hoorden op de radio of TV:  Twitter is van 2006 en WhatsApp van 2009 .We keken naar TV: Youtube is opgericht in 2005. En wie weet nog wat Usenet, een Bulletin Board, ICQ,  Hyves, Yahoo en Myspace ook al weer waren? De wereld is fundamenteel veranderd – en dat vraagt ook andere aandacht voor privacy en gegevensbescherming….

Arrakeen Consultancy is mijn bedrijf. Gestart in 1997 als hobbybedrijfje op het gebied van organisatie advies met zelfsturing als belangrijk onderwerp. Daarna is er een periode geweest waarin vooral websites werden gebouwd. Daarna kwam adviseren over informatiestromen en informatieveiligheid.

De naam Arrakeen komt uit het boek “Duin” van Frank Herbert. Het is de hoofdstad van een planeet waar twee volken naast elkaar bestaan: één gebaseerd op technologie en één geworteld in de natuurlijke omgeving. Op het moment dat beide levenswijzen met elkaar verbonden worden ontstaat een grote voorspoed, waarin de techniek wordt gecombineerd met slimme keuzes en respect voor de omgeving. Net zoals dat gebeurt in de wereld van informatiebeveiliging……