15 – Mestkever

De mestkever Circellium bachhus (die niet kan vliegen) is vrijwel totaal afhankelijk van de aanwezigheid van olifanten. Ze zijn daarom best zeldzaam en komen nog in Addo en enkele kleine verspreide gebieden voor. Daar staan dan ook speciale borden die je vertellen dat deze kleine schoonmaakmachines voorrang hebben op auto’s.

Mestkevers zijn eigenlijk planteneters, die andere dieren laten ‘voorverteren’ en zelf leven van de mest. Mestkevers maken mestballetjes door porties mest met de achterpoten al achteruit lopend op te rollen. Zij gebruiken deze als nestkamers voor de larven.