Lang en rechtdoor

Opvallend in dit gigantische land: wegenbouwers trekken een streep van A naar B en leggen de weg als het even kan over die streep. Kortste route heeft prioriteit. Dat komen we in verschillende delen van het land tegen.